Oční Centrum Jižní Město, tel. 272 940 997, 272 926 257

VYŠETŘOVACÍ UNIT SE ŠTĚRBINOVOU LAMPOU - vyšetřovací křeslo s mikroskopem k vyšetření všech částí oka

LCD OPTOTYPY - monitor se zobrazením znaků různé velikosti, ke stanovení zrakové ostrosti

TONOMETR - přístroj pro bezkontaktní měření nitroočního tlaku

PACHYMETR - k měření tloušťky rohovek (důležité např. u glaukomu)

AUTOREFRAKTOMETR a  KERATOMETR - přístroj k měření refrakce (dioptrií do dálky) a k měření zakřivení rohovky

RETINOMAX - přenosný přístroj k měření refrakce, používá se u malých dětí nebo u nepohyblivých pacientů

PLUSOPTIX  - přístroj k vyšetření refrakčních vad (doptrií) u malých dětí od 6. měsíce věku, bez nutnosti rozkapávání očí

                      - rychlé, bezkontaktní, screeningové měření

POČÍTAČOVÝ PERIMETR - k vyšetření rozsahu a kvality zorného pole očí.

                                            - u onemocnění zrakových nervů (glaukom, záněty, cévní příhody,..)

                                                    - diagnostika onemocnění mozku - cévní mozkové příhody, nádory,...

PŘÍMÝ OFTALMOSKOP - přenosný přístroj k vyšetření sítnice

NEPŘÍMÝ OFTALMOSKOP - přenosmý binokulární přístroj k vyšetření sítnice, zejm. u dětských pacientů

OCT - optický koherenční tomograf

         - k detailnímu a hloubkovému vyšetření sítnice - přesná diagnostika u pacientů s onemocněním makuly - např.  věkem podmíněné makulární degenerace, u epiretinální membrány, díry sítnice, u otoků sítnice,  u pacientů s cukrovkou, s cévními uzávěry,......

         - k vyšetření zrakového nervu - měření tloušťky vrstvy nervových vláken, porovnávání nálezů v čase - zejm. u glaukomu (zelený zákal)

         - k vyšetření předního segmentu oka - např. pro zobrazení a vyšetření komorového úhlu

FUNDUSKAMERA - přístroj ke zhotovování snímků sítnice i předního sgmentu oka

ULTRAZVUK - k vyšetření tkání oka, které nelze vidět běžným vyšetřením  a prostoru za okem

FOKOMETR - přístroj pro měření hodnot dioptrií v brýlových sklech

TERMOKAUTER - přístroj k odstraňování výrůstků na kůži