Oční Centrum Jižní Město, tel. 272 940 997, 272 926 257

Během koronavirové epidemie je provoz ordinací omezen na urgentní stavy - více informací zde.

KORONAVIRUS - omezení provozu:

Vážení pacienti, vzhledem k epidemiologické situaci a nařízení vlády je upraven provoz našich ordinací takto:

Do odvolání rušíme objednaná vyšetření.  Náhradní termíny budou domluveny, jakmile situace dovolí.

Pacienti budou informováni sms zprávou (máme- li k dispozici mobilní telefonní číslo).

Recepty budou odesílány prostřednictvím sms nebo e-mailu.

Akutní provoz zůstane zachován pro skutečně závažné a urgentní případy (úrazy, náhlá ztráta zraku, bolestivé stavy).

Prosíme všechny pacienty, aby při návštěvě ordinace používali ochranné pomůcky (roušky). Pokud pociťujete příznaky respiračního onemocnění, návštěvu odložte.

V případě pochybností a dotazů nás kontaktujte telefonicky nebo lépe e-mailem. Sledujte aktuality na našich stránkách.

Ordinační hodiny  pro akutní stavy,  pro pacienty obou ordinací:

pondělí 30.3.: 8 - 10 hod. ordinace 1
úterý  31.3.: 12- 14 hod. ordinace 2
středa 1.4. : 8 -10 hod. ordinace 1
čtvrtek  2.4.: 12 - 14 hod. ordinace 2
pátek  3.4.: 8 - 10 hod. ordinace 1 a ordinace 2